Fotografia je obrazom zachytený okamih, teda moment, ktorý sa už nikdy nemôže zopakovať.